Thông báo mời tham dự cuộc họp khởi động Dự án “Quan hệ hợp tác đa ngành để cải thiện giáo dục xuyên quốc gia và bình đẳng giới trong lĩnh vực Giao thông vận tải ở Việt Nam” của Phân hiệu Trường ĐH GTVT do Hội đồng Anh tài trợ

Phòng KHCN&ĐN Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP.HCM trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường quan tâm, tham dự cuộc họp khởi động Dự án “Quan hệ hợp tác đa ngành để cải thiện giáo dục xuyên quốc gia và bình đẳng giới trong lĩnh vực Giao thông vận tải ở Việt Nam” do Hội đồng Anh tài trợ vào lúc 16h00 ngày 16/02/2022 theo hình thức trực tuyến. 

Chi tiết về cuộc họp, vui lòng xem thêm trong file đính kèm.