Mẫu báo cáo kết quả công tác nước ngoài cho cán bộ, giảng viên Nhà trường

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển xin trân trọng thông báo về mẫu báo cáo kết quả công tác nước ngoài tới quý cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. 

Chi tiết xem tại file đính kèm.