Mẫu đăng ký làm namecard

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng giới thiệu mẫu đăng ký làm namecard dành cho cán bộ quản lý Nhà trường. 

Kính đề nghị quý thầy cô có nhu cầu làm namecard tải về và điền thông tin vào mẫu đăng ký tại file đính kèm bên dưới.