Trường Đại học Giao thông vận tải liên kết với trường trường Đại học EM Normandie (Pháp) đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 30/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 2852/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh giữa trường ĐH GTVT và trường Đại học EM Normandie (Pháp).  Chương trình học tại trường Đại học Giao thông vận tải, văn bằng do trường Đại học EM Normandie cấp.

Trường quản trị Normandie được thành lập năm 1871, là một trong những trường lớn giảng dạy về quản trị và thương mại có lịch sử lâu đời nhất ở Pháp. Trường có trụ sở ở thành phố Cảng Havre và hai cơ sở khác ở Caen và Deauville. Hiện nay, trường có hàng ngàn sinh viên quốc tế đang theo học các chương trình đào đại học, cao học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Trong bối cảnh dịch bênh Covid-19 đang còn rất phức tạp, Chương trình đào tạo liên kết này sẽ rất phù hợp với các bạn sinh viên có nguyện vọng tiếp cận với chương trình và phương thức học tập tiên tiến. Sau khi tình hình Covid 19 ổn định, sinh viên theo học chương trình này có thể sang Pháp để tiếp tục học tập nếu có nguyện vọng.

Nội dung chi tiết về chương trình xin xem tại file đính kèm.

Đính kèm: