Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị du học Đại học khối Pháp ngữ năm 2020 của trường ĐH GTVT

Phòng HTQT&NCPT trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị du học Đại học khối Pháp ngữ năm 2020 của trường ĐH GTVT.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm. 

 

Đính kèm: