Thông báo về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Trí tuệ nhân tạo (AI): sức mạnh kỹ thuật, đột phá nhân chủng học, thách thức xã hội”

Phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo đến các thầy cô giảng viên/nhà nghiên cứu trong toàn trường về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Trí tuệ nhân tạo (AI): sức mạnh kỹ thuật, đột phá nhân chủng học, thách thức xã hội” với thông tin cụ thể như sau:

·        Thời gian: 8h00 Thứ 2, ngày 17 tháng 04 năm 2023

·        Phương thức tổ chức: 

-          Trực tiếp tại: Phòng Hội trường Giảng đường đa năng, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh

-          Trực tuyến theo link: https://meet.google.com/mjj-hbbm-zoo

·        Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, phiên dịch tiếng Việt

·        Chương trình dự kiến (như file đính kèm)

Các thầy cô quan tâm vui lòng đăng ký tham dự buổi báo cáo chuyên đề theo form sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7a-iQAy7PLY5TX4Zyu-kpWUZcB3wS...

Phòng HTQT&NCPT xin trân trọng cảm ơn./.