Thông báo về học bổng Ernst Mach-Grant của Mạng lưới Các trường đại học châu Âu – Đông Nam Á (ASEA-UNINET) năm học 2023-2024

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về Học bổng Ernst Mach-Grant của Mạng lưới Các trường đại học châu Âu – Đông Nam Á (ASEA-UNINET) năm học 2023-2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Giới thiệu về học bổng

Học bổng Ernst Mach-Grant là học bổng của Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo dành cho ứng viên các trường thành viên của Mạng lưới Các trường đại học châu Âu – Đông Nam Á (ASEA-UNINET), có quốc tịch Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam.

2. Điểm đến: nước Áo

3. Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Y học con người, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn, Nghệ thuật

4. Giá trị học bổng: học bổng một học kỳ và/hoặc một năm, học bổng nghiên cứu, học bổng cho toàn bộ chương trình cấp bằng, bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm, chi tiết xem thêm tại  https://grants.at/en/.

5. Thời gian học bổng:

Học bổng âm nhạc: 9 tháng

Học bổng tiến sỹ: 36 tháng

Học bổng sau tiến sỹ: 3-9 tháng

6. Đối tượng và điều kiện ứng tuyển

Sinh viên đại học, học viên sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) (không quá 35 tuổi), nghiên cứu sinh sau tiến sỹ (không quá 45 tuổi) của Trường ĐH GTVT (thành viên mạng lưới ASEA-UNINET); thành thạo sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

7. Yêu cầu chi tiết về hồ sơ: Xin xem tại https://grants.at/en/

8. Cách thức nộp: Nộp trực tuyến tại https://grants.at/en/ (phần apply online)

9. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/03/2023

 

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng đề nghị các giảng viên, sinh viên Nhà trường có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ ứng tuyển.