Thông báo về Chương trình TECHFEST 2022 tại Hàn Quốc (19/10 - 26/10/2022)

Căn cứ thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo về Chương trình TECHFEST 2022 tại Hàn Quốc (19/10 - 26/10/2022), tìm hiểu công nghệ và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Hàn Quốc và thế giới. 

Thông tin cụ thể xin xem tại file đính kèm. 

Trân trọng kính mời Quý thầy cô giảng viên, nhà khoa học của Nhà trường quan tâm, đăng ký tham dự.