Thông báo về Chương trình hỗ trợ nghiên cứu - Giải thưởng Bernd Rode năm 2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo tới giảng viên Nhà trường "Chương trình hỗ trợ nghiên cứu - Giải thưởng Bernd Rode năm 2020 của ASEA-UNINET (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - Châu Âu)" với thông tin cơ bản như sau:

Giải thưởng Bernd Rode được trao tặng cho các dự án hợp tác khoa học và giáo dục đại học nổi bật giữa các trường đại học châu Âu và Đông Nam Á trong khuôn khổ ASEA-UNINET.

Giải thưởng hỗ trợ tài chính tối đa 5.000 Euro với mục đích phát triển và mở rộng khả năng nghiên cứu đối với các dự án được hỗ trợ bởi ASEA-UNINET.

Hạn nộp hồ sơ tham dự chương trình: 10/5/2020; nộp qua email: asea-uninet@oead.at.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem file đính kèm.