Thông báo Chương trình Summer School 2023 tại Trường ESTP, CH Pháp

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo tới giảng viên và sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Khóa học Summer School 2023 tại Trường ESTP, CH Pháp. Thông tin cơ bản về khóa học như sau:

Chủ đề khóa học: Sustainable Cities of the Future

Thời gian khóa học: Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 7 năm 2023

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh và diễn ra tại thành phố Paris và Troyes của Pháp.

Kinh phí tham gia khóa học: 1500 Euro, bao gồm:

- Học phí và tài liệu

- Sự kiện chào mừng và chia tay

- Truy cập vào ESTP Paris và EPF

- Truy cập internet miễn phí

- Giấy chứng nhận tham gia chương trình

- Các sự kiện văn hóa và xã hội

- Đi lại giữa Troyes và Paris-Cachan

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2023

Thông tin chi tiết về khóa học xin xem tại: https://www.estp.fr/summer-school-sustainable-cities-future

Trân trọng!