Các chương trình hỗ trợ kết nối, phát triển thị trường KHCN 2020 của Bộ KH&CN

Nhằm hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Việt Nam, đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trung gian và các chủ thể tham gia vào thị trường công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện các chương trình sau:

 

1Hội thảo “Phát triển thị trường KH&CN thông qua liên kết và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường KH&CN” sáng 12/8/2020 tại Hà Nội và sáng 09/9/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

2. Khóa đào tạo tập huấn “Nâng cao kỹ năng tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ” ngày 12-13/8/2020 tại Hà Nội và 09-10/9/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

3. Khóa đào tạo tập huấn “Định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam” tháng 10/2020.

 

Nội dung chi tiết, phiếu đăng ký của các chương trình trong các file đính kèm và tại link: https://bitly.com.vn/KLeiI

Liên hệ đăng ký: Ms. Thúy Hằng – 0943516666, hanght.most@gmail.com

 

Kính mời Quý thầy cô quan tâm tham dự các chương trình.