Nghiên cứu thực tiễn về xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục

Theo vnies.edu.vn

Tiếp tục chương trình Hội thảo quốc tế Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra từ ngày 5 – 7/2/2018, ngày 7/2/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường TH School tổ chức nghiên cứu thực tiễn tại các cơ sở giáo dục.

 

Tại trường Đại học Giao thông vận tải, các đại biểu đã làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ban Lãnh đạo Nhà trường về xây dựng chiến lược phát triển của Trường Đại học Giao thông vận tải trong tương lai. Các nhà hoạch định chiến lược đã giới thiệu tổng quan về Trường cũng như chiến lược phát triển của Trường trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng được đi thăm quan và nghe giới thiệu một số thành tựu nổi bật đã đạt được trong chiến lược phát triển của Trường như: Xây dựng phép đo sự thành công của Trường Đại học Giao thông vận tải; giới thiệu mô hình phòng học thông minh; tham quan phòng học thông minh, phòng học ngoại ngữ đa năng và Trung tâm Khoa học Công nghệ giao thông vận tải.

 

GS.TS. Trần Công Phong, Viện trưởng Viện KHGDVN dẫn đầu đoàn đại biểu 
đến làm việc tại Trường Đại học Giao thông vận tải

PGS.TS. Nguyễn Duy Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải 
phát biểu chào mừng và giới thiệu tổng quan về Nhà trường

TS. Trịnh Quang Khải, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển trao đổi về 
kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển của Trường Đại học Giao thông vận tải

Tại trường TH School, các đại biểu đã được nghe đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình bày Báo cáo về Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, và đại diện của trường TH School giới thiệu về mô hình phát triển một nhà trường chất lượng cao trong tương lai. 

 

PGS.TS. Trần Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KHGDVN dẫn đầu đoàn đại biểu 
làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường TH School

Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội trình bày báo cáo về Xây dựng quy hoạch 
và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội

Đại diện Trường TH School giới thiệu về kế hoạch xây dựng một trường chất lượng cao 

Các bên tham dự đã trao đổi rất cởi mở và thẳng thắn. Nhiều thông tin bổ ích về công tác xây dựng chiến lược phát triển đã được đưa ra. Các đại biểu cũng bày tỏ quan điểm về sự cần thiết phải có những diễn đàn như Hội thảo quốc tế Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Qua những hội thảo như trên, các bên có thể tham vấn, học hỏi những kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây dựng chiến lược phát triển giáo dục quốc gia nói chung cũng như chiến lược phát triển của từng cơ sở giáo dục nói riêng.