Trường ĐH Giao thông vận tải kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ ngành Kỹ thuật 23/06//2020 - Thời sự VTV1