Thời sự VTV4 đưa tin Hội nghị ATC 2019 do trường Đại học GTVT đăng cai tổ chức