Nhóm sinh viên ĐH GTVT làm gạch lát đường từ nilon | VTV24