Khóa đào tạo về quản lý dự án trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng

Trong hai ngày 17 -18/9/2019, Trường Đại học GTVT tổ chức “Khóa đào tạo về quản lý dự án trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng” trong khuôn khổ dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng" (Structuration de la recherche et des projets de recherche en relation avec la dé marche-qualité) do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ.  

 

Khoá đào tạo được điều hành bởi TS. Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng qui trình chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

 

Trong buổi khai giảng khoá học có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ, Tài chính kế toán, Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Xây dựng (RACE) cùng các thành viên của Ban điều hành dự án và các giảng viên quan tâm trong Nhà Trường.

 

Khoá học cũng được đoàn đại biểu của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) do bà Ouidad Tebbaa - Giám đốc văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của AUF làm trưởng đoàn viếng thăm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Nhà Trường.

 

Kết thúc khoa học, Ban điều hành dự án đã tiếp thu, tích lũy được các kinh nghiệm quý báu, hữu ích về việc xây dựng Mục tiêu chiến lược, Kế hoạch hành động và Qui trình thực hiện các hoạt động Khoa học công nghệ của Nhà trường theo các phương pháp tiếp cận hiện đại. Các sản phẩm cụ thể sẽ được hoàn thiện và báo cáo ở các Khóa đào tạo và Hội thảo tiếp theo vào cuối năm 2019 trong khuôn khổ Dự án.

 

Phòng HTQT&NCPT