Bản tin Hợp tác Khoa học và Đổi mới sáng tạo Việt – Anh số 2

Phòng HTQT và NCPT xin trân trọng giới thiệu Bản tin Hợp tác Khoa học và Đổi mới sáng tạo Việt – Anh số 2 do Đại sứ quán Anh gửi các nhà khoa học. Một số tin đáng chú ý trong Bản tin này gồm:

  • Công bố chiến lược hợp tác quốc tế về KH & ĐMST của Chính phủ Anh
  • Các nhà khoa học VN có thể tìm đối tác nghiên cứu tại Anh để nộp đề xuất cho chương trình Newton thông qua công cụ hỗ trợ của UUKi
  • Một số kinh nghiệm xin tài trợ của Quỹ GCRF (bài trình bày tại hội thảo của Đại học Kent)
  • Một vài suy nghĩ về cơ hội hợp tác khởi nghiệp trong lĩnh vực MedTech và FinTech

 

Chi tiết xem tại file đính kèm./