Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi của Nhà trường

 DỰ THẢO VỀ SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.      Sứ mạng

Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước.

2.      Tầm nhìn

Trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng ngang tầm Châu Á.

3.      Mục tiêu chiến lược

·         Trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu,

·         Phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh, có uy tín trong khu vực, có năng lực xuất khẩu tri thức và chuyển giao công nghệ,

·         Đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn mực quốc tế,

·         Kiến tạo môi trường giáo dục chủ động và sáng tạo, hình thành ý thức học tập suốt đời, thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh,

·         Có trách nhiệm với cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4.      Giá trị cốt lõi

Tiên phong-Chất lượng-Trách nhiệm-Thích ứng

Tiên phong: Luôn đi trước, đón đầu các xu thế phát triển trong đào tạo và NCKH, chủ động nắm bắt và giải quyết những thách thức của xã hội.

Chất lượng: Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, các sản phẩm khoa học công nghệ có uy tín.

Trách nhiệm: Đối với cán bộ giảng viên, sinh viên, cộng đồng, xã hội và quốc tế.

Thích ứng: Đổi mới theo điều kiện, hoàn cảnh để ngày một phát triển.