Thông báo về việc chia sẻ tài nguyên trên Thư viện điện tử BNEUF của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF)

Thư viện điện tử BNEUF là thư viện điện tử gồm các công bố khoa học, bài giảng, học liệu thuộc các lĩnh vực khác nhau bằng tiếng Anh, tiếng Pháp của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF). Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu hiện nay, để hỗ trợ tốt nhất cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường thành viên, Tổ chức đại học Pháp ngữ cho phép cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường ĐH Giao thông vận tải được truy cập và khai thác nguồn học liệu này.

Địa chỉ thư viên điện tử:  https://bneuf.auf.org/#!/resource/home.

Ngoài ra, các giảng viên, nhà khoa học của trường có thể đăng ký tài khoản trên thư viên BNEUF để tham gia trao đổi học thuật với khoảng 21000 nhà khoa học thuộc 538 tổ chức đào tạo đại học thuộc khối Pháp ngữ. Địa chỉ đăng ký tham gia mạng lưới các nhà nghiên cứu: https://bneuf.auf.org/#!/expert.

Phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo đến các Phòng ban chức năng, các Khoa, các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường để biết và khai thác hiệu quả.

Đính kèm: