Thông báo về khoá học "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho Giảng viên tại Hà Nội"

Kính gửi các thầy cô,

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức khoá học "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho Giảng viên tại Hà Nội"
- Thời gian: Ngày 5, 6 & 11 đến 13/9/2020 (05 ngày)
- Địa điểm: Hà Nội
- Đối tượng: Giảng viên các trường đại học, các tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp có quan tâm đến khởi nghiệp sáng tạo và kinh doanh, mong muốn trở thành người giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp. Các giảng viên phải cam kết tham gia đầy đủ 05 ngày đào tạo.
Ban Tổ chức hỗ trợ học phí, tài liệu và học liệu.
Thông tin thêm về khóa học, mời các thày cô tham khảo trên trang của sự kiện: https://www.facebook.com/events/300445581255774
Trong trường hợp cần hỗ trợ, các thày cô vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Thu Huyền (ĐT 0916.833.409), Email: huyen.nguyenthithu@hust.edu.vn hoặc dynlab.hust@gmail.com
Phòng HTQT&NCPT thông báo để các thầy cô quan tâm biết và đăng ký tham dự.
Trân trọng.