Thông báo về học bổng Tiến sỹ đánh giá an toàn của phương tiện tự lái tại Trung tâm nghiên cứu về An toàn giao thông, Đại học Monash (Australia)

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về học bổng Tiến sỹ đánh giá an toàn của phương tiện tự lái tại Trung tâm nghiên cứu về An toàn giao thông, Đại học Monash (Australia). Học bổng toàn phần bao gồm:

- Học phí và sinh hoạt phí trong 3 năm 3 tháng, có thể gia hạn thêm 3 tháng (nếu cần). Sinh hoạt phí tính theo năm 29,000 đô Úc (miễn thuế). 

- Tiền vé máy bay Việt Nam sang Úc

Thông tin chi tiết về chương trình tham khảo tại đường link sau:

https://www.monash.edu/muarc/news-and-events/articles/phd-scholarship-available-with-muarc-and-industry-partner-tac

Sinh viên, giảng viên có nhu cầu nộp hồ sơ có thể liên hệ thầy Nguyễn Hà Anh, Bộ môn Vận tải và Kinh tế đường sắt (hiện cũng đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Monash (Australia) ), email: haanh.vts48@gmail.com để được hỗ trợ thông tin./

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo!