Thông báo về học bổng của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (Đài Loan) năm 2022

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐH GTVT) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST), Đài Loan, phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng giới thiệu về chương trình học bổng của NKUST dành cho đối tượng giảng viên, sinh viên Nhà trường, cụ thể như sau:

(1) Chương trình Học bổng Ưu tú của Bộ Giáo dục Đài Loan
- Điều kiện: Sinh viên quốc tế ứng tuyển bằng Tiến sĩ và hiện đang là giảng viên hoặc giáo sư đại học tại Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Brunei, Myanmar, Campuchia, Lào, Pakistan, Bangladesh, Nepal , Sri Lanka, Bhutan.
- Thời hạn học bổng: 3 năm.
- Số tiền học bổng: (1) Trợ cấp toàn bộ học phí, (2) Tiền sinh hoạt phí cố định hàng tháng 20.000 NTD
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: http://oia.nkust.edu.tw/en/about7-43.html
 
(2) Chương trình Học bổng NKUST dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc
- Điều kiện: Ứng viên dành cho sinh viên Quốc tế.
- Thời gian nhận học bổng:
+ Chương trình tiến sĩ: tối đa 4 năm, tối đa 144.000 NTD (Mỗi năm)
+ Chương trình thạc sĩ: tối đa 1 năm, tối đa 72.000 NTD (Mỗi năm)
+ Chương trình đại học: tối đa 4 năm, tối đa 36.000 NTD (Mỗi năm)
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: http://oia.nkust.edu.tw/en/about7-41.html
 
Để biết thêm thông tin chung về chương trình tuyển sinh, vui lòng tham khảo http://oia.nkust.edu.tw/en/about7-40.html

 

Thông tin chi tiết về học bổng, xin mời xem tại phụ lục đính kèm. 

Phòng HTQT&NCPT trân trọng đề nghị các giảng viên, sinh viên quan tâm tham gia nộp hồ sơ.