Thông báo về cuộc thi “Green Talents“ của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức dành cho các nhà khoa học trẻ với các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển bền vững.

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về cuộc thi “Green Talents“ của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức dành cho các nhà khoa học trẻ với các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển bền vững.

Đăng ký tham gia tại www.greentalents.de

Hạn đăng ký: 19/05/2020

Giải thưởng Green Talents 2020 sẽ bao gồm:

- Suất tham dự Diễn đàn Khoa học hai tuần được tài trợ toàn phần vào tháng 10 năm 2020, bao gồm

+ tham quan các cơ sở, tổ chức và công ty về phát triển bền vững hàng đầu của Đức với những hiểu biết độc quyền về các dự án và nghiên cứu hàng đầu của họ,

+ buổi gặp mặt với các chuyên gia Đức để thảo luận về các khả năng cho các nỗ lực hợp tác và nghiên cứu sắp tới của bạn,

+ cơ hội kết nối tại lễ trao giải tại Berlin với các cựu sinh viên Green Talents

- Chuyến tham quan nghiên cứu được tài trợ toàn phần lên đến ba tháng tại một tổ chức bạn chọn ở Đức vào năm 2021,

- Kết nối độc quyền với mạng lưới cựu sinh viên Green Talents nổi bật.

 

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây: https://bit.ly/2yA6hh4