Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kì mùa thu 2022 của Trường Đại học Insa-Rennes (CH Pháp)

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kì mùa thu 2022 của Trường Đại học Insa-Rennes (CH Pháp) , cụ thể như sau:

 

1. Thời gian tham dự: Tháng 8/2022

2. Đối tượng và điều kiện tham dự

- Là sinh viên hệ chính quy của trường ĐH GTVT;

- Có kết quả học tập tốt;

- Có trình độ B1 Tiếng Anh, A1 Tiếng Pháp hoặc tương đương.

 

3. Lĩnh vực: xin xem tại file đính kèm

 

4. Quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ

- Trước ngày 01/04/2022: Sinh viên nộp hồ sơ (gồm bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ) về phòng HTQT&NCPT theo email icds@utc.edu.vn. Sau khi sinh viên hoàn thiện việc nộp hồ sơ, phòng HTQT&NCPT sẽ lập danh sách sinh viên ứng tuyển báo cáo Ban Giám hiệu để lựa chọn sinh viên tham gia chương trình dựa trên kết quả học tập. Phòng HTQT&NCPT sẽ gửi danh sách cuối cùng tới trường đối tác. 

- Trường tiếp nhận sẽ lựa chọn và thông báo quyết định cuối cùng về sinh viên tham gia chương trình.  

- Trước ngày 15/04/2022: Sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình sẽ tạo account và gửi hồ sơ trực tuyến tại đường link https://insarennes.moveonfr.com/locallogin/61eeab433dd8425b153cb7f2/eng 

 

Thông tin chi tiết xem tại phụ lục đính kèm, website  https://www.insa-rennes.fr/exchange-programs.htmlhttps://www.insa-rennes.fr/syllabus-descriptions.html; https://www.insa... hoặc liên hệ: phòng HTQT&NCPT, phòng 304, nhà A1, ĐT: 024 37664078 (giờ hành chính).

 

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng đề nghị các sinh viên có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ ứng tuyển.