Thông báo về chương trình tài trợ của Quỹ Phục hồi Xanh (Đại sứ quán Anh)

Phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong Trường chương trình tài trợ của Quỹ Phục hồi Xanh (Đại sứ quán Anh). Chương trình tập trung vào 2 lĩnh vực: Tài chính khí hậu và Xe điện. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về phạm vi và phương thức tham gia, các thầy/cô có thể tham khảo tại trang web của chương trình: https://www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

Thời hạn nộp thư bày tỏ quan tâm: 15/9/2020

Trân trọng