Thông báo về Chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý xây dựng với Trường ĐH Bedfordshire - Vương quốc Anh năm 2020

Trường Đại học Giao thông vận tải trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý xây dựng với Trường ĐH Bedfordshire - Vương quốc Anh năm 2020.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm. 

 

 

 

 

Đính kèm: