Thông báo về Chương trình Kết nối đơn vị nghiên cứu của Quỹ Newton Việt Nam

Chương trình kết nối đơn vị nghiên cứu Newton nhằm xây dựng các hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với các quốc gia đối tác của Anh, qua đó tập trung vào những thách thức trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nói chung có liên quan trực tiếp đến phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế.

Chương trình này được thiết kế để thiết lập các liên kết vượt quá trình độ của nhà nghiên cứu cá nhân và các nhà đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội cho sự cộng tác bền vững, có định hướng giữa các nhóm học thuật cũng như với khu vực tư nhân và bên thứ ba (ví dụ: SMEs, NGOs, văn phòng chuyển giao công nghệ và các tổ chức phi lợi nhuận khác).

Những khoản tài trợ này được tài trợ bởi Quỹ Newton, một sáng kiến ​​của Chính phủ Anh do Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Anh (BEIS) tài trợ, cùng với các đối tác tài trợ từ khắp nơi trên thế giới. Quỹ nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi của một trong hai nước đối tác hoặc, thông qua làm việc với nước đối tác, để giải quyết các vấn đề của khu vực dân số có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.

Quy mô tài trợ: 50.000 bảng - 150.000 bảng

Quỹ Newton Việt Nam xin mời các đơn vị nghiên cứu khoa học nộp đơn cho Chương trình Kết nối đơn vị nghiên cứu (Newton Institutional Links grants): https://bit.ly/2GOPO7K

Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến trước 16.00 (giờ Vương quốc Anh) ngày 8/6/2018.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thu Giang, Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo) qua email Giang.Nguyen@britishcouncil.org.vn hoặc điện thoại 0243 7281926 .