Thông báo về chương trình học bổng thực tập hè 2020 tại trường Đại học Quốc lập Chung Cheng, Đài Loan

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển xin trân trọng thông báo về chương trình học bổng  thực tập hè 2020 tại trường Đại học Quốc lập Chung Cheng, Đài Loan. 

Chi tiết xem tại file đính kèm./