Thông báo về các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2020-2021 của trường ĐH Kỹ thuật tổng hợp Darmstadt (CHLB Đức) và khối các trường INSA Rennes (CH Pháp)

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển xin trân trọng thông báo về các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2020-2021 của trường ĐH Kỹ thuật tổng hợp Darmstadt (CHLB Đức) và khối các trường INSA Rennes (CH Pháp).

Sinh viên có nguyện vọng nộp hồ sơ xin liên hệ phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, phòng 304 nhà A1, email: icds@utc.edu.vn, điện thoại: 024 3766 4078. 

Chi tiết xem tại file đính kèm./