Thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào năm 2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển xin trân trọng thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào năm 2020 với 03 chương trình: học bổng đại học, học bổng thạc sỹ và khóa bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào. 

Chi tiết xin xem tại file đính kèm./

Đính kèm: