Thông báo về việc tham dự hội thảo trực tuyến của mạng lưới Giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh

Phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo về việc tham dự hội thảo trực tuyến của mạng lưới Giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh tháng 5/2021 với chủ đề "Changing landscapes and opportunities for cooperation/collaboration" diễn ra vào 10h30 (giờ Anh) tương đương 16h30 giờ Việt Nam ngày 27/05/2021. 

Cán bộ, giảng viên Nhà trường quan tâm xin mời liên hệ đăng ký tại: eventsvietnamuknetwork@gmail.com hoặc liên hệ phòng HTQT&NCPT (email: icds@utc.edu.vn, điện thoại: 024 3766 4078) để được hỗ trợ. 

Thông tin chi tiết về hội thảo xin xem tại file đính kèm. 

 

Đính kèm: