Thông báo về triển lãm trực tuyến về giáo dục đại học Đức

Phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo về buổi triển lãm trực tuyến về giáo dục đại học Đức diễn ra vào ngày 21 tháng 04 năm 2021 từ 14:30 giờ - 16:30 giờ và từ 20:30 giờ - 22:30 giờ (giờ Việt Nam). Tại buổi triển lãm, rất nhiều trường đại học Đức sẽ giới thiệu về chương trình học của mình và các cơ hội công việc sau khi tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức đăng ký tham dự chương trình và danh sách các trường sẽ có mặt tại buổi triển lãm, kính mời quý vị xem thêm tại đây:https://www.daad-vietnam.vn/vi/2021/04/12/chuoi-gioi-thieu-truc-tuyen-ve-cac-truong-dai-hoc-tai-duc-3/