Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến “SEATUC Workshop on Robots and Mobility for Community Service”

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo tới các giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải về hội thảo trực tuyến “SEATUC Workshop on Robots and Mobility for Community Service” sẽ được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Thái Lan và Hội các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á (SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM - SEATUC).

Thời gian tổ chức: 12:00-15:00 ngày 28/8/2020.

Là một thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á-Châu Âu (ASEA-UNINET), trường Đại học Công nghệ Suranaree hân hạnh mời các giảng viên của các trường đại học là thành viên của ASEA-UNINET, trong đó có Trường Đại học Giao thông vận tải, quan tâm tới lĩnh vực của hội thảo đăng ký tham dự.

Thời hạn đăng ký: đến ngày 28/8/2020

Kinh phí tham dự: miễn phí

Diễn giả tại hội thảo là các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và Thái Lan.

Thông tin chi tiết về hội thảo: https://asea-uninet.org/suranaree-university-of-technology-sut-thailand-ivcst-2020-seatuc-workshop-on-robots-and-mobility/

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo tới các giảng viên quan tâm đăng ký tham dự./.